درباره ما

ثبت برند اسپیدار مشتمل بر بخش های بازرگانی، حقوقی، ثبتی و کارشناسی می باشد که توسط مجموعه ای از کارشناسان و وکلای مجرب و متخصص به ارائه خدمات به مشتریان و شرکتها و موکلین محترم مشغول می باشند:
• ثبت نام و علامت تجاری و تجاری فارسی و لاتین، ثبت بین المللی در کشورهای مختلف دنیا از طریق سیستم مادرید
• ثبت طرح صنعتی و اختراعات ، تمدید، انتقال ، انجام کلیه امور مربروطه
• ثبت انواع شرکت (سهامی خاص، سهامی عام، بامسئولیت محدود، موسسه و… )تهیه و تنظیم صورتجلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده، ثبت تغییرات شرکت و هیات مدیره ، نقل و انتقال ، افزایش سرمایه
• ثبت شرکت و علامت تجاری در اتحادیه اروپا و انگلستان، خدمات حقوقی
• وکالت دعاوی مربوط به علائم تجاری، طرح های صنعتی و اختراعات در مراجع قضائی و دفاع از حقوق موکلین
• وکالت دعاوی حقوقی و مالی و کیفری در مراجع قضائی
• مشاوره درتنظیم لوایح، مشاوره و تنظیم انواع قراردادهای تجاری و بین المللی
• شکایت از رد علامت تجاری ، اعتراض به ثبت علامت تجاری ، دعاوی حقوقی ابطال علامت تجاری ،ثبت طرح صنعتی ،اعتراض و ابطال ثبت طرح صنعتی